Log in Candidate area

I already have a candidate area

 
By continuing to browse, you accept the use of cookies for the purposes of authentication and adding favourites. Find out more
KRONOSPAN vacancy search engine

You are here :  Home  ›  Vacancy list  ›  Vacancy details

Водач на пътностроителни машини / Logyard driver


Vacancy details

General information

Location

Veliko  

Reference

2018-2415  

Position description

Job title

Водач на пътностроителни машини / Logyard driver

Contract type

Full-time

Main duties and responsibilities

Управлява челен товарач и хидравличен автокран. Товари и разтоварва технологична дървесина за нуждите на производствата. Отговаря за правилната експлоатация и почистване на управляваните от него машини. Участва при профилактични и ремонтни дейности на машините, които управлява.

Requirements

Средно специално образование. Свидетелство за правоспособност за управление на пътностроителни машини. С предимство са кандидати, които имат професионален опит при управление на такъв вид машини.

Additional information

Работната позиция е на денонощен режим на работа при осемчасови смени.